Спортни зали

Зала 1:

  • Размери: 30м./18м/7 м –височина
  • Климатици
  • Вентилация
  • Съблекални с душове,санитарни възли,шкафчета
  •  Oборудване- настилка, спортни съоръжения

  Зала 2:

  • Размери:30м.дължина/18м. широчина/9м- височина
  • Климатици
  • Вентилация
  • Съблекални с душове,санитарни възли,шкафчета
  • Oборудване- настилка, спортни съоръжения
  • Треньорска стая

  Зала 3:

  • Размери: 42м./24/ 13м –височина
  • Климатична система
  • Вентилационна система
  • Съблекални с душове, санитарни възли,шкафчета 
  • Oборудване- настилка,спортни съоръжения
  • Подходяща за всички видове спорт, мултифункционална- тренировка и подготовка в зала, пр: волейбол,худ.гимнаст